Psihoterapija Lara Pečjak

O meni

Po študiju kulturologije sem bila vrsto let zaposlena v nevladnem sektorju, kjer sem z različnimi projekti sodelovala pri opolnomočenju prebivalcev dežel v razvoju ter izboljšanju njihovega socialno ekonomskega položaja. Po večletnem osebnem psihoterapevtskem procesu, s katerim sem opolnomočila sebe, še bolj pa po rojstvu mojih dveh otrok, sem začutila, da je psihoterapija tista pot, na katero želim stopiti tudi poklicno.

 

DOSEDANJE IZKUŠNJE NA PODROČJU PSIHOTERAPIJE
. . .
V letih 2001 do 2004 sem opravila osnovni triletni terapevtski proces – osebno izkušnjo iz pristopa globinskopsihološke in telesno orientirane psihodinamske psihoterapije. Kasneje sem pridobivala znanja in izkušnje tudi iz pristopov integrativne psihoterapije in gestalt terapije.

. . .

Od leta 2004 do leta 2007 sem z izobraževanjem in usposabljanjem iz globinskopsihološko in telesno orientirane psihodinamske psihoterapije pridobila certifikat, ki ga podeljujejo International Academy for Prevention and Psychoterapy – IAPP z Nizozemske, Gesellschaft für Tiefenpsychologische Körpertherapie – GTK iz Nemčije in Slovenska krovna zveza za psihoterapijo – SKZP.

. . .

Od leta 2014 sem kot specializantka psihodinamske psihoterapije na Inštitutu za psihodinamsko psihoterapijo (IPDP), vključena v skupinski in individualni superviziji psihodinamskega in integrativnega gestalt pristopa.

. . .

Znanja pridobivam tudi preko raznih seminarjev, delavnic in izobraževanj, npr.: seminar Fascialne integracije z dr. Marcom Montanarijem, izkustvena delavnica Transpersonalne psihoterapije z dr. Romano Kress in Monico Anthony, seminar Telo in njegovi nivoji s Samom Lutmanom, delavnica Bonding psihoterapije z dr. Bogdanom Polajnerjem itd.

. . .

Poleg rednega individualnega dela s klienti, sem tudi asistentka v terapevtski skupini na Inštitutu za psihodinamsko psihoterapijo (IPDP).

. . .

Pri svojem delu sem zavezana k spoštovanju normativov in standardov Etičnega kodeksa SKZP:  Etični kodeks SKZP >>