Psihoterapija Lara Pečjak

Komu je psihoterapija namenjena?

Psihoterapevtska obravnava je namenjena osebam, ki se soočajo z:

 

. . .

Depresijo, občutki praznine, brezvoljnostjo

. . .

Anksioznostjo (občutki tesnobe), paničnimi napadi, pretiranim strahom

. . .
Raznimi oblikami zasvojenosti

. . .
Motnjami hranjenja

. . .
Stresom, preobremenjenostjo in izgorelostjo

. . .
Težavami in nezadovoljstvom v odnosih

. . .
Težkimi življenskimi situacijami (smrt bližnjega, bolezen, izguba službe ...)

. . .
Stiskami, kot posledicami travmatičnega dogodka (nasilje, zloraba ...)

. . .
Občutki osamljenosti, manjvrednosti, nezaželenosti

. . .
Psihosomatskimi obolenji

. . .
Željo po izboljšanju kvalitete življenja, boljšem samospoznavanju, osebnostni rasti


. . .

 

Terapije potekajo enkrat tedensko po 50 minut, dolžina celotne obravnave pa je, v dogovoru s klientom, odvisna od zastavljenih ciljev, motiviranosti posameznika in njegove potrebe po spremembi, in lahko traja tudi dlje časa. Cena uvodnega srečanja je 30 eur, cena nadaljnih srečanj pa 60 eur.