Psihoterapija Lara Pečjak

KAJ JE (PSIHODINAMSKA) PSIHOTERAPIJA?

Psihoterapija združuje vrsto metod in tehnik, s katerimi lajša, zdravi ali odpravlja vedenjske, čustvene in druge duševne stiske in težave ter njihove simptome. Osrednji element psihoterapevtskega procesa je medčloveški odnos – zaupen odnos med terapevtom in klientom. V osnovi gre za zdravljenje s pogovorom, z namenom iskanja vzrokov za nastanek posameznikovih težav in ustreznih rešitev le-teh. V procesu samospoznavanja in v varnem terapevtskem odnosu, ki ga prežemata spoštovanje in empatija, usposobljen terapevt klientu pomaga začutiti, primerno izraziti ali obvladovati njegova čustva, spreminjati neželena vedenja ter razumeti in reševati njegove težave.

 

Psihodinamska psihoterapija temelji na teoretskih osnovah psihoanalitičnega nauka, vendar pa uporablja večje število psihoterapevtskih tehnik in se, za razliko od psihoanalize, posveča tudi telesni ravni. Ker »nezavedno spregovori skozi telo«, lahko opazimo, kako se na telesu odražajo duševne stiske; vidne so v drži telesa, telesni strukturi, načinu dihanja, gibanja, pogosto se odražajo tudi preko psihosomatskih obolenj. Psihodinamski terapevt torej z različnimi tehnikami (dialog, telesne tehnike, meditativne in fantazijske tehnike, kognitivne tehnike itd) pomaga posamezniku približati nezavedne teme, skrite globlje v nas, ozavestiti vzroke naših težav in jih postopno odpraviti. Psihoterapija je proces celostnega raziskovanja našega notranjega sveta in osebnih doživetij ter načinov, s katerimi se spoprijemamo s seboj, z drugimi in s svetom.